Modern design är ett rätt spännande begrepp, det förväxlas ofta med kontemporär design. Själva ordet modernt används vardagligt till vad man skulle säga att kontemporär är. Skillnaden är att den kontemporär designen är den nutida designen, alltså den utvecklas och förändras allt eftersom åren går. Det gör att den kontemporär designen inte kopplas ihop med en viss typ av design eller är bunden till en viss tid utan mer visar på vad som är populär design vid dess samtid. Den moderna designen till skillnad från den kontemporär designen har en tidsperiod, mellan tidigt och mitten av 1900-talet. Den moderna designen speglar nytänkande, normbrytande och funktionalitet och har sina rötter i Tyskland och Skandinavien. En av de med det främsta inflytandet på den moderna inredningsstilen var Bauhaus School of Design i Tyskland mellan 1919–1933. Bauhaus betyder på tyska, att bygga hus. Skolan var känd för dess design med syfte att kombinera användbarhet och snygghet med huvudsyfte på arkitektur men hade även formgivning och konsthantverk.

Inredningsdesign

Den moderna inredningsstilen urskiljs av dess funktionsfokus, rena linjer och frånvaro av överflödiga dekorationer och tillbehör som används i många andra stilar som renässans och den viktorianska stilen. Den moderna stilen kan uppfattas som hård, kall och simpel men den kan även skapa en känsla av stillsamhet och enkelhet till ett hem. Minimalism och funktionalism är centralt och ordspråket “less is more” är inte helt opassande. Utmärkande för funktionalismen att designen helt är utformad efter dess funktion, mycket geometriska former såsom cylindrar, kuber och rätblock och ren linjeformad design där funktionen var mer prioriterad än den estetiska utformningen. Till skillnad från många tidigare stilar där utsmyckningar och gulddetaljer var viktigt var det nu enkelheten som var det viktiga och utmärkande. Några klassiska och kända möbler från den moderna designstilen är stolen Barcelona, soffan Grand Comfort och stolen MR10.

Modern arkitektur

Modern arkitektur

Modern arkitektur är en rörelse inom arkitekturen som kom till på 1920-talet. Det var organisationen CIAM (Congrès internationaux d’Architecture Moderne) som spred idéerna om modernistisk arkitektur och stadsplanering vilket gav stor influens. Arkitekturen är simpel, avskalad och består av mycket geometriska former. Inom den moderna arkitekturen ingår även bland annat high tech, brutalism och funktionalism. Den växte fram efter första världskrigets slut då man behövde bygga upp världen igen och tyckte att det behövdes en ny designstil. Det var först efter andra världskriget som det blev mer internationell design och spred sig runt om i världen. Material som används är ofta stål och betong på ett närmare industrialistiskt sätt. Det är konstruktionen och arkitekturens egna former, och ofta även färger, som gör värdet och designen, vilket gör att ornament och påklistrade detaljer blir onödiga. Det eftersträvas även att ha så få väggar som möjligt med öppen planlösning och låta möbler istället dela upp olika rum och ytor. Naturligt ljus är viktigt för att skapa känslan av luftiga och öppna ytor vilket gör att stora fönster är vanligt. På senare tid har modernismen kritiserats och nya stilar som nymodernism och nyfunktionalism har utvecklats och har stor inverkan på samhället.